Logodrukkerij in Jakarta

Logodrukkerij in Jakarta

Een deel van de inwoners van Jakarta leeft beneden de armoede grens in sloppenwijken. In Azië worden voor vele (overheids)gelegenheden ceremonies gehouden. Hiervoor worden vaak apart T-shirts, buttons en mokken gedrukt met daarop de logo’s van het specifieke evenement. Voor dit project zullen 7 kansarme personen getraind worden in de techniek van het logobedrukken. Op deze wijze worden ze getransformeerd van werkloze tot kostwinnaar van hun familie. Stylepoint Foundation zorgt voor de financiering van apparatuur en de printbenodigdheden.

Daarnaast treedt het management van Stylepoint BV samen met de locale hulporganisatie op als adviesorgaan op het gebied van marketing & sales.