Pindaproducent Jatinegara

Pindaproducent Jatinegara

Een deel van de inwoners van Jakarta leeft beneden de armoede grens in sloppenwijken. Naast armoede hebben zij te kampen met stigmatisering en vaak een onmenselijke behandeling door de gemeenschap.

Hady Sucarsa heeft een klein productiebedrijf voorgericht op de verwerking en verkoop van pinda’s aan kantoren en bedrijfsrestaurants. Hoewel zijn productieruimte zeer klein is en gelegen is in de sloppenwijken van Jakarta, heeft de oprichting van zijn bedrijf hem inmiddels getransformeerd tot de trotse kostwinner van de familie.

7 kansarme personen zullen getraind worden door Dhr. Sucarsa en deel gaan nemen in het bedrijf om zo ook kostwinner van hun gezinnen te worden. Om te kunnen uitbreiden is er een grotere bedrijfslocatie nodig. Stylepoint Foundation zorgt voor de inventaris en voor de ingrediënten die nodig zijn voor de productie van grotere
hoeveelheden snacks. Daarnaast treedt het management van Stylepoint BV op als adviesorgaan bij de expansie van het bedrijf.